De provincie gaat aan de slag met een nieuwe Omgevingsvisie die gaat over de kwaliteit, inrichting en het beheer van de leefomgeving in de provincie Groningen voor de periode 2015 – 2019. Hiervoor gaan zij in gesprek met deskundigen over de centrale thema’s van deze visie: ruime, water, mobiliteit en milieu. Om de juiste keuzes te maken organiseren zij samen met Noorderbreedte vijf gesprekstafels waar deskundigen discussiëren over de onderwerpen die op de avonden voorbij komen. Per gesprekstafel staat steeds een onderwerp centraal. Tijdens de bijeenkomsten is volop gelegenheid om mee te praten of vragen te stellen.

Op diverse prachtige locaties in onze provincie verzorgden wij een uitstekende verstaanbaarheid voor de aanwezigen, al dan niet ondersteund met beeldfaciliteiten op maat.